การบำรุงรักษารังผึ้งหม้อน้ำ

เกริ่นไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่า จะนำวิธีการบำรุงรักษารังผึ้งหม ้อน้ำ จากบทความที่คุณศักดา ทองวัน เขียนไว้ มาแบ่งปันกันต่อ เพราะฉะนั้น มาดูกันเลยดีกว่านะครับ

หม้อน้ำ หรือ Radiator มีหน้าที่ควบคุมการระบายความร้อ นจากห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ เพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งาน (Working Temperature) คือ ระหว่าง 160-180 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 71-82 องศาเซลเซียส) รังผึ้งหม้อน้ำนี้มีลักษณะบอบบาง และราคาแพง เพราะฉะนั้น หากกระทบกระเทือนแรงๆ หรือถูกกระแทกด้วยวัสดุแข็งๆ ก็จะชำรุดเสียหายได้ แต่ว่า หากเราระวังป้องกันเสียหน่อย ก็จะป้องกันรังผึ้งหม้อน้ำเสียห ายได้

การดูแลหม้อน้ำรังผึ้ง ทำได้ดังนี้ครับ
1. ตรวจดูระดับน้ำทุกครั้งก่อนติดเ ครื่องยนต์ ระดับน้ำปกติต้องอยู่ระหว่างคอห ม้อน้ำ
2. ควรใช้น้ำสะอาดเติมลงไปในหม้อน้ ำเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้หม้อน้ำ หรือทางเดินของหลอดรังผึ้งหม้อน ้ำเกิดการอุดตัน
3. ตรวจดูรอยรั่วตามที่ต่าง ๆ เช่น ท่อยางหม้อน้ำ รังผึ้ง ปั๊มน้ำ ฯลฯ หากมีรอยรั่วซึมให้ทำการซ่อมแซม แก้ไขทันที
4. ตรวจดูสายพาน อย่าให้หย่อนหรือตึงเกินไป ปกติต้องอยู่ระหว่าง ½” – 1”
5. ตรวจดูครีบที่รังผึ้งหม้อน้ำอย่ าให้พับงอปิดช่องทางลม หรือสกปรกเต็มไปด้วยดินโคลนและค ราบน้ำมัน เพราะจะทำให้ระบายความร้อนได้ยา ก เครื่องยนต์จะร้อนจัด หากครีบพับงอให้ใช้ใบเลื่อยหรือ โลหะบาง ๆ ดัดให้ตรง ถ้าครีบสกปรกให้ทำความสะอาด ใช้ลมหรือไอน้ำร้อนที่มีความดัน สูงพ่นย้อนทิศทางลมเข้า
6. พัดลมระบายความร้อนต้องอยู่ในสภ าพที่ดี ไม่แตกหัก หรือบิดงอเสียศูนย์เพราะจะทำให้ ปั๊มน้ำชำรุด
7. อย่าติดเครื่องยนต์โดยมิได้ปิดฝ าหม้อน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดตะกรันในรังผึ้ งและภายในเครื่องยนต์ เนื่องจากน้ำในรังผึ้งหม้อน้ำระ เหยออกได้ง่าย เครื่องยนต์จะร้อนจัด เพราะระบายความร้อนยาก
8. เกย์วัดความร้อนต้องอยู่ในสภาพท ี่ใช้งานได้ หากเสียใช้การไม่ได้ให้จัดการเป ลี่ยนใหม่
9. อย่าปิดฝาหม้อน้ำเพื่อตรวจเช็คร ะดับน้ำในขณะที่เครื่องยนต์มีอุ ณหภูมิสูง หรือกำลังทำงานอยู่ เพราะกำลังดันของไอน้ำจะทำให้เก ิดอันตรายได้
10. หากน้ำในหม้อน้ำเกิดแห้งลงในขณะ ที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน และมีอุณหภูมิสูง อย่าดับเครื่องยนต์และเติมน้ำใน ทันที ให้ติดเครื่องเดินเบาสักระยะหนึ ่ง พอให้อุณหภูมิเครื่องยนต์ลดลง แล้วค่อย ๆ เติมน้ำที่สะอาดลงไปทีละน้อยด้ว ยความระมัดระวัง
11. ถ่ายน้ำทิ้งเมื่อเห็นว่าน้ำในหม ้อน้ำสกปรก เช่น มีสนิม หรือคราบน้ำมัน การถ่ายน้ำมันให้ติดเครื่องเดิน เบา พร้อมกับนำน้ำสะอาดมาเติมที่หม้ อน้ำให้เต็มอยู่เสมอ ในขณะที่ก๊อกถ่ายน้ำมันกำลังเปิ ดอยู่ การทำเช่นนี้เพื่อให้น้ำมีการหม ุนเวียนถ่ายสิ่งสกปรกทิ้งไปตามน ้ำด้วย

จะเห็นว่า การระวังป้องกันไม่ให้รังผึ้งหม ้อน้ำชำรุดนั้น จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเย ็นเลย เพียงให้เวลากับมันสักนิดก็จะทำ ให้คุณไม่ต้องปวดหัว และเสียเงินโดยใช่เหตุในภายหลัง ได้ครับ