แรงดันลมยางที่เหมาะสม

คุณเคยสงสัยไหมครับว่า ยางรถของคุณควรมีแรงดันเท่าไรจึ งจะเหมาะสม 

แรงดันลมยางที่เหมาะสม ถูกต้องนั้น นอกจะช่วยทำให้ยางแสดงสมรรถนะที ่ดีที่สุดออกมาแล้วยังช่วยยืดอา ยุการใช้งานของยาง และยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย นะครับ แรงดันลมยางที่เหมาะสมนี้จะถูกก ำหนดมาจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งในบางกรณีแรงดันลมระหว่างล้ อหน้า และล้อหลังก็ไม่เท่ากันอีกด้วย 

คุณอาจจะกำลังตั้งคำถามในใจอยู่ ว่า แล้วจะหาค่าแรงดันลมยางที่โรงงานผ ู้ผลิตกำหนดไว้นี้ ได้จากที่ไหนกันล่ะ?

เมื่อคุณซื้อรถมาแล้ว ลองดูที่แผ่นการ์ด หรือสติ๊กเกอร์ ในบริเวณด้านในประตู ช่องเก็บหน้ารถ หรือบริเวณใกล้กับฝาปิดถังน้ำมั น หากไม่เจอลองดูในคู่มือการใช้รถ  หรือ สอบถามจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หากไม่สะดวกจะถามจากร้านขายยางร ถยนต์ทั่วไปก็ได้ ป้ายที่ระบุข้างต้นนี้จะบอกถึงก ารรับน้ำหนักสูงสุดของรถยนต์คัน นั้นๆ ความดันลมยางขณะที่ยางเย็น และขนาดของยางที่โรงงานผู้ผลิตร ถยนต์แนะนำ

เพื่อให้ยางมีแรงดันลมที่เหมาะส มอยู่เสมอ คุณจึงควรตรวจแรงดันลมของยางทุก เส้น รวมทั้งยางอะไหล่อย่างน้อยเดือน ละครั้ง และก่อนเดินทางไกลทุกครั้งนะครั บ โดยตรวจแรงดันยางในขณะที่ยางเย็ น คือ ก่อนรถออกวิ่ง แต่ถ้าหากจำเป็นต้องขับรถออกไปแ ล้วเกินระยะทาง 1 ไมล์ ให้เช็คแรงดันยางในแต่ละล้อก่อน  และเมื่อถึงสถานีบริการให้ตรวจเ ช็คแรงดันลมอีกครั้งหนึ่ง หากแรงดันยางเพิ่มขึ้นก็แสดงว่า  จำเป็นจะต้องมีการเติมลมยางเพิ่ มเข้าไปอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น หากแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็นต ัวควรอยู่ที่ 35 PSI แต่วัดแรงดันขณะยางเย็นได้เพียง  28 PSI แต่เมื่อวิ่งไปแล้ว วัดแรงดันลมยางได้อยู่ที่ 33 PSI แสดงว่าคุณควรเติมลมยางในขณะนั้ นที่ 40 PSI และทำการตรวจเช็คอีกครั้งเมื่อย างเย็นตัวลง

แล้วถ้ายางเสียแรงดันลมไป จะทำอย่างไร

ตามปกติแล้ว ยางรถยนต์จะเสียแรงดันลมได้ จากการซึมของยาง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ อุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะความร้อน ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ต่อแรงดันลมของยางเลยทีเดียว ดังนั้นจึงควรตรวจเช็คแรงดันของ ยางอย่างสม่ำเสมอเพราะหากแรงดัน ลมยางมีน้อยเกินไปแล้วจะส่งผลต่ อความผิดปกติของยางโดยตรง

นอกจากนี้ยังมีข้อควรจำอื่นๆ ที่ผู้ใช้รถต้องใส่ใจอีกด้วย คือ ไม่ควรลดแรงดันลมในขณะที่ยางร้อ นเด็ดขาด เพราะยางจะมีแรงดันเพิ่มขึ้นหลั งจากวิ่งไปได้ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

นอกจากนี้ให้ตรวจตราจุ๊บเติมลม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่มีสนิม หรือ สิ่งสกปรก และควรเปลี่ยนจุ๊บเติมลมทุกครั้ ง เมื่อมีการเปลี่ยนยางครับ

ยางที่มีแรงดันอ่อนเกินไป หรือบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปจะส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มอุณหภูมิขอ งยาง และเป็นสาเหตุให้ยางเกิดข้อผิดพ ลาด ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ ที่ทำให้เกิดการสูญเสียได้ เพราะฉะนั้น อย่าลืมตรวจตราแรงดันยางอย่างสม ่ำเสมอด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.toyotires.co.th/th/ page/index/identifier/ proper-inflation