สายพานที่ไม่พาล

ใน Tip เรื่องการบำรุงรักษาไดชาร์จ ได้มีการพูดถึงสายพาน ผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพ านมาฝากครับ เป็นบทความที่คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ เขียนไว้ น่าสนใจครับ ผมสรุปมาให้อ่านกันเป็นความรู้ ส่วนใครอยากอ่านทั้งบทความตามอ่ านได้ในลิ้งค์ด้านล่างครับ 

สายพาน ทำหน้าที่อะไรในเครื่องยนต์

สายพานคืออุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อถ ่ายทอดกำลังจากแหล่งพลังงานหนึ่ งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง แต่เดิมสายพานทำจากวัสดุซึ่งมียาง และ ใยผ้าใบเป็นส่วนผสมหลัก มีลักษณะเป็นวงรี แต่ในปัจจุบันมีการนำเอาโลหะพวก เหล็กกล้า และสเตนเลสมาเป็นส่วนผสมด้วย

สายพานที่เรารู้จักกันเป็นส่วนใ หญ่ คือ สายพานหน้าเครื่อง สายพานชนิดนี้ทำหน้าที่ถ่ายทอดก ำลังจากเครื่องยนต์ หรือจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้มาจาก การทำงานของเครื่องยนต์ไปขับเคล ื่อนไดนาโม หรือ อุปกรณ์สำหรับนำกำลังไปแปรรูปเป ็นพลังงานชนิดอื่นโดยมีพูลเล่ย์ ทำหน้าที่รับ และถ่ายทอดกำลังที่สำคัญที่สุดข องสายพาน

สายพานหน้าเครื่องที่เรารู้จักก ันเป็นส่วนใหญ่ คือ สายพานไดชาร์จ สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์ สายพานพาวเวอร์ เป็นต้น รถยนต์รุ่นเก่าๆ จะมีสายพานสอง หรือ สามเส้น แยกกันทำหน้าที่คนละอย่าง แต่รถยนต์ที่ผลิตในปัจจุบันจะใช ้สายพานเพียงเส้นเดียวทำหน้าที่ ถ่ายทอดกำลังของอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด 

สายพานอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเ ริ่มคุ้นหูกันมากขึ้น คือ สายพานไทม์มิ่ง หรือ สายพานที่ใช้ขับเคลื่อนเพลาราวล ิ้น และสายพานที่ใช้ในระบบเกียร์อัต โนมัติแบบแปรผัน หรือ เกียร์ที่รู้จักกันในชื่อ CVT สายพานทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถม องเห็นได้จากภายนอก

ความสำคัญของสายพาน คือ หากทิ้งไว้จนเสื่อมสภาพแล้วอาจส ่งผลเสียหายไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ จึงควรตรวจ และสังเกตความผิดปกติของสายพานห น้าเครื่อง และแก้ไขให้เป็นปกติ

ปัญหาเกี่ยวกับสายพานที่มักพบบ่ อยๆ

ปัญหาพื้นฐานของสายพานที่พบมากท ี่สุดคือ เสียงเอี๊ยดอ๊าดที่มักดังตอนติด เครื่องใหม่ๆ หรือ ตอนเครื่องเย็นเพื่อให้แก้ปัญหา ได้ตรงจุด มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ ว่าเสียงที่เกิดขึ้นมาจากสายพาน หรือไม่ คือ เอาแป้งฝุ่นโรยตัวมาโรยบริเวณท้ องสายพานให้มากที่สุดเท่าที่จะม ากได้ หรือจะใช้สบู่ถูตัวมาถูบริเวณท้ องสายพานก็ได้ จากนั้นจึงติดเครื่องรถยนต์แล้ว สังเกตว่ายังมีเสียงดังอยู่อีกห รือไม่ หากเสียงหายไป หรือ เปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก็แสดงว่าเ กิดจากการเคลื่อนที่ของสายพานสั มผัสกับพูลเล่ย์จริง วิธีแก้ไข คือ ปรับตั้งระดับความตึงหย่อนของสา ยพานเสียใหม่ หรือปรับตั้งองศาของพูลเล่ย์ที่ กระทำต่อสายพานเสียใหม่ หากพบว่าสายพานเริ่มมีการเอียงอ อกจากแนวเส้นตรงของตัวเองเมื่อม องผ่านพูลเล่ย์ที่สายพานทอดตัวผ ่านทั้งหมด

อีกวิธีหนึ่งคือ ตรวจสอบด้วยตาเปล่า โดยดูว่าสายพานมีลักษณะเป็นเส้น ด้ายหลุดลุ่ยออกมามากๆ หรือไม่ หรือ ตรวจดูเส้นใยบริเวณหลังสายพานว่ าแยกตัวออกจากกันหรือไม่ หรือ ดูว่าบริเวณท้องสายพานที่มีส่วน ผสมของยางมากที่สุด มีการแตกกร่อนออกจากกัน หรือ แตกลายงาหรือไม่ หากมีลักษณะดังกล่าวก็แสดงว่าสา ยพานนั้นเสื่อมสภาพแล้ว ต้องเปลี่ยนเส้นใหม่ เพราะหากทิ้งไว้สายพานนี้อาจจะก ลายเป็นสายพาล เกเรไปถึงส่วนอื่นๆ ให้คุณปวดหัวได้มากๆ ทีเดียวเลยครับ

ที่มา http://www.truelife.com/ detail/894537/ guru#sthash.1iQienUN.dpuf