หมอกหนา ภาวะอันตรายสำหรับผู้ใช้รถ!

สภาพอากาศในแต่ละฤดูส่งผลต่อวิธ ีการขับรถที่แตกต่างกันไป ในหน้าหนาวภาวะที่คุณๆ ผู้ใช้รถต้องระวังคือ หมอกที่ลงจัดจนทัศนวิสัยต่ำ ทำให้มองเห็นเส้นทางได้ไม่ไกลมา ก หรือ อาจมองไม่เห็นเลย ทำให้ไม่สามารถเห็นทิศทางของถนน  หรือรถยนต์ที่สวนทางมา กว่าจะเห็นก็กระชั้นชิดจนอาจจะห ลบหลีกไม่ทัน และนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้  เพราะฉะนั้น หากคุณมีแผนการขับรถไปเที่ยวในห น้าหนาวนี้ ผมมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขั บรถฝ่าหมอกมาฝากครับ

เรื่องสำคัญที่ต้องตรวจเช็ค คือ ระบบไฟ โดยต้องตรวจเช็คว่าอยู่ในสภาพใช ้งานได้ดี ก่อนออกเดินทาง ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดกระจกโ คมไฟ เพื่อให้ไฟรถของคุณสว่างพอที่รถ คันอื่นจะมองเห็นรถของคุณได้ชัด เจน และยางที่ปัดน้ำฝนสำหรับภาวะที่ กระจกรถฝ้ามัว

ระหว่างเดินทาง หากไปพบบริเวณที่หมอกลงจัดจนไม่ สามารถมองเห็นเส้นทางได้ ให้หาจุดที่ปลอดภัยเพื่อจอดรถรอ ให้สภาพอากาศดีขึ้นก่อน จึงออกเดินทางต่อ
นอกจากคุณจะต้องเห็นทาง และรถคันอื่นได้อย่างชัดเจนแล้ว  การทำให้ผู้ขับรถคันอื่นมองเห็น รถของคุณได้ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน จึงควรใช้สัญญาณไฟใหญ่ต่ำ คือไฟที่ใช้ขับรถเวลากลางคืนตาม ปกติ ไม่ควรใช้ไฟหรี่ และห้ามใช้ไฟสูงโดยเด็ดขาดเพราะ จะทำให้ผู้ที่ขับรถสวนทางมาเกิด อาการตาพร่ามัวได้ และไม่ควรใช้ไฟฉุกเฉินด้วยนะครั บ

ควรขับรถด้วยความเร็วที่สม่ำเสม อ แต่ไม่ควรขับด้วยความเร็วสูงโดย เว้นระยะให้ห่างจากรถคันหน้ามาก กว่าการขับรถในเวลาปกติและ ควรขับรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายไว ้เสมอ

ในฤดูหนาวอุณหภูมิภายนอกรถมักจะ เย็นกว่าภายในรถ อย่าปล่อยให้อุณหภูมิภายในรถสูง กว่าภายนอกรถจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดฝ้าที่กระจกรถด ้านในได้ และหากเกิดฝ้าที่กระจกด้านในรถ ก็ควรจอดรถในจุดที่ปลอดภัยแล้วใ ช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกรถ

ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิในรถเย็นกว่าภายนอกก ็จะเกิดฝ้าที่กระจกรถด้านนอก ในกรณีนี้ให้ใช้ที่ปัดน้ำฝนปัดฝ ้าออก

จะเห็นว่า ฝ้าที่กระจกรถ ไม่ว่าจะเกิดด้านในหรือด้านนอกน ั้น มีสาเหตุจากอุณหภูมิภายในและนอก รถแตกต่างกันเกินไป ภาวะนี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยการเปิดกระจกรถเพื่อช่วยปรั บสมดุลย์ของอุณหภูมิภายในและนอก รถให้เท่ากัน

การเปิดกระจกรถ นอกจากจะช่วยปรับอุณหภูมิภายในแ ละนอกรถให้สมดุลกันเพื่อไม่ให้เ กิดฝ้าบนกระจกแล้วในภาวะที่หมอก ลงหนา วิสัยทัศน์ต่ำนั้น การปิดวิทยุ และลดกระจกรถลง ก็ช่วยให้คุณได้ยินเสียงภายนอกไ ด้ดีขึ้นอีกด้วย

ในสภาวะที่อากาศไม่ปกติไม่ว่าจะ ต้องขับรถท่ามกลางพายุฝนหรือ ฝ่าม่านหมอกหนา นอกจากการเตรียมรถ การเรียนรู้วิธีการขับรถแล้ว การเตรียมตัวของผู้ขับเองก็เป็น เรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะการขับรถในภาวะอากาศแปรปรว นจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียกว่าปกต ิ ต้องใช้สติ สมาธิและความระมัดระวังเป็นพิเศ ษ ดังนั้น ก่อนออกเดินทางก็ควรเตรียมร่างก ายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะครั บ

ที่มา http://www.autobacs.co.th/ tips/ หน้าหนาวมาแล้ว-ขับรถอย่างไรให้ป ลอดภัยกลางสายหมอก